Total प्रकाशन - 52
प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन प्रक्रिया २०७७ 5.05 MB
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यन्वयन म्यानुअल 6.57 MB
रास्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार कार्यक्रमको लागि कृषकहरुले भर्ने आवेदन फारम 27.04 KB
रास्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७१ (दोश्रो संसोधन २०७५) 205.21 KB
उच्च प्रविधियुक्त संरक्षित संरचनामा तरकारी खेती (doubling productivity poly house/ net house) कार्यक्रमको लागि आवेदन फारमको ढाँचा 23.74 KB
अनुदानमा कृषि यन्त्र उपकरण प्राप्त गर्न चाहने साझेदारले कृषि ज्ञान केन्द्रमा पेश गर्ने निवेदनको ढाँचा 19.24 KB
नमुना कृषि फर्म निरन्तरताको लागि प्रस्तावकले पेश गर्नुपर्ने आवेदन फारमको ढाँचा 166.84 KB
विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७५ 977.93 KB
मकैमा अमेरिकी फौजी किरा (क्षतिको लक्षण तथा रोकथाम) 181.07 KB
खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्रभुता सम्बन्धि ऐन, २०७५ 761.07 KB
कृषि डायरी २०७८ 5.86 MB
जीवनाशक विषादी ऐन - २०४८ 98.39 KB