क्र.स. नाम पद सेवा मोबाइल नं. इमेल फोटो
1 निलकण्ठ पोखरेल कार्यालय प्रमुख कृषि 9856030649 akcgorkha@gmail.com
2 प्रमोद गैह्रे बागवानी विकास अधिकृत कृषि 9856040649 gairhepramod@gmail.com
3 दिनकर मणि आचार्य कृषि अधिकृत (अधिकृत छैठौँ) कृषि ९८५८०६४२६६ dmacharya86@gmail.com
4 हरि प्रसाद न्यौपाने कृषि अधिकृत (अधिकृत छैठौँ) कृषि 9841454064
5 वासु पौडेल बाली संरक्षण अधिकृत (अधिकृत सातौ) कृषि 9849652897 paudel.basu24@gmail.com
6 सञ्‍जिव ढकाल कृषि अर्थ बिज्ञ (सातौँ ) कृषि 9825151043 akcgorkha@gmail.com
7 कमला खनाल नायव सुब्बा (सहायक पाँचौ) प्रशासन 9851211457
8 मनिसा कुमाल प्राविधिक सहायक(माटो समुह) कृषि 9862104107 mukhiyamanisha38@gmail.com
9 शेर बहादुर गुरुङ कार्यालय सहयोगी प्रशासन 9846124854
10 रामजी सुनार ह.स.चा. प्रशासन
11 आशमाया गुरुङ कार्यालय सहयोगी प्रशासन