कृषि ज्ञान केन्द्र , गोरखा

बाली संरक्षण प्रयोगशाला र बीउ बिजन प्रयोगशाला, पोखराका प्रमुख ज्यू को स्वागत (२०७८/१०/२६)

सिताके च्याउ उत्पादन, गाेरखा न पा 9

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, गोरखाका प्रमुखज्यूहरु को उपस्तिथिमा स्याउ ब्लक अनुगमन

आरुघाट १०, मंगलटारमा १८ औं राष्ट्रिय धान दिवस कार्यक्रम

३ दिने कृषि मेसिनरी तथा औजार उपकरण मर्मत संभार तालीम

गोरखाको मातहत कृषि श्रोत केन्द्रमा मौरी गोला निरीक्षण

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

कृषि ज्ञान केन्द्र, गोरखाको आधिकारिक वेबपेजमा हार्दिक स्वागत छ


सूचना

बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
स्याउ, ओखर र खुर्पानीको लागि प्रस्तावना ढाँचा 2080-07-24 2080-08-24
स्याउ, ओखर र खुर्पानीको लागि आवेदन ढाँचा 2080-07-24 2080-08-24
स्याउ, ओखर र खुर्पानीको लागि चेकलिस्ट 2080-07-24 2080-08-24
स्याउ, ओखर र खुर्पानीको लागि प्रतिवद्धता ढाँचा 2080-07-24 2080-08-24
आ.व. २०८०/८१ को कार्यक्रम सञ्‍चालन सम्बन्धी सूचना 2080-05-26 Closed !!!

प्रकाशनहरु

स्याउ, ओखर र खुर्पानी खेती विकास सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन मापदण्ड-२०७९
स्वत प्रकाशन-असोज-२०८०
फलफूल नर्सरी (व्यवस्थापन तथा सञ्‍चालन) निर्देशिका-२०८०
खाद्यान्नबाली प्रवर्धन सम्बन्धी आयोजना २०८०
आलु उत्पादन प्रबर्धन सम्बन्धी कार्यक्रम २०८०
रैथानेबाली प्रवर्धन सम्बन्धी आयोजना २०८०
फलफूल, तरकारी तथा नगदेबाली विरुवा नर्सरीश्रोतकेन्द्र स्थापना सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७
खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्रभुता सम्बन्धि ऐन, २०७५
जीवनाशक विषादी ऐन - २०४८
स्वत: प्रकाशन 20८० श्रावण मसान्तसम्म
ब्रोसर
रैथाने बाली सम्बन्धी पुस्तक
प्राङ्गारीक खेती सम्बन्धी पुस्तक
फलफूल नर्सरी (व्यवस्थापन तथा सञ्‍चालन) निर्देशिका-२०८०
रसायनिक मल निर्देशिका, २०७७
कृषि ज्ञान केन्द्र गोरखाको परिचय
कृषि ज्ञान केन्द्र गोरखाको परिचय
कोभिड १९ का कारण विदेशबाट फर्किएका तथा बेरोजगार युवाहरुका लागि लागत साझेदारीमा व्यावसायिक कृषि कार्यक्रम फारम
राष्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कारको फारम
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक) विकास कार्यक्रममा अनुदानका लागि आवेदन फाराम (नमूना)
रास्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार कार्यक्रमको लागि कृषकहरुले भर्ने आवेदन फारम
स्याउ, ओखर र खुर्पानी खेती विकास सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन मापदण्ड-२०७९
खाद्यान्नबाली प्रवर्धन सम्बन्धी आयोजना २०८०
आलु उत्पादन प्रबर्धन सम्बन्धी कार्यक्रम २०८०
रैथानेबाली प्रवर्धन सम्बन्धी आयोजना २०८०
स्वत प्रकाशन-असोज-२०८०
स्वत प्रकाशन-बैशाख-२०८०
बाँझो जग्गामा व्यवसायिक खेति प्रवर्धन कार्यक्रम
आलु खेती प्रवर्धन कार्यक्रम