Total प्रकाशन - 47
खाद्यान्नबाली प्रवर्धन सम्बन्धी आयोजना २०८० 812.02 KB
आलु उत्पादन प्रबर्धन सम्बन्धी कार्यक्रम २०८० 793.22 KB
रैथानेबाली प्रवर्धन सम्बन्धी आयोजना २०८० 893.65 KB
आलु तथा तरकारीबाली प्रवर्धन सम्बन्धी आयोजना मापदण्ड २०८० 921.61 KB
स्वत: प्रकाशन 20८० श्रावण मसान्तसम्म 105.77 KB
स्वत प्रकाशन-बैशाख-२०८० 714.64 KB
ब्रोसर 2.2 MB
रैथाने बाली सम्बन्धी पुस्तक 2.81 MB
प्राङ्गारीक खेती सम्बन्धी पुस्तक 2.61 MB
प्रमुख बालीहरुको लाभलागत बिश्लेषण 4.56 MB
कृषि ज्ञान केन्द्र, गोरखाको अनुदानग्राहीहरुको विवरण 905.5 KB
साना सिँचाई कार्यविधि 646.98 KB
साना व्यावसायीक कृषि फर्म स्थापना 186.89 KB
बाँझो जग्गामा व्यवसायिक खेति प्रवर्धन कार्यक्रम 745.23 KB
आलु खेती प्रवर्धन कार्यक्रम 513.87 KB
स्थानीय तहमा कृषि उपज बिक्रि केन्द्र, स्थापना 453.82 KB
क्षेत्रफलका आधारमा तरकारी उत्पादनमा प्रोत्साहन 813.44 KB
Central Program 33.85 MB
एकिकृत कार्यबिधि-२०७७ 1.34 MB
रसायनिक मल निर्देशिका, २०७७ 2.91 MB