कृषि ज्ञान केन्द्र , गोरखा

बाली संरक्षण प्रयोगशाला र बीउ बिजन प्रयोगशाला, पोखराका प्रमुख ज्यू को स्वागत (२०७८/१०/२६)

सिताके च्याउ उत्पादन, गाेरखा न पा 9

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, गोरखाका प्रमुखज्यूहरु को उपस्तिथिमा स्याउ ब्लक अनुगमन

आरुघाट १०, मंगलटारमा १८ औं राष्ट्रिय धान दिवस कार्यक्रम

३ दिने कृषि मेसिनरी तथा औजार उपकरण मर्मत संभार तालीम

गोरखाको मातहत कृषि श्रोत केन्द्रमा मौरी गोला निरीक्षण

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

कृषि ज्ञान केन्द्र, गोरखाको आधिकारिक वेबपेजमा हार्दिक स्वागत छ


सूचना

बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
कृषि प्राविधिकको लागि आवेदनको ढाँचा 2079-08-23 Closed !!!
यस आ.व २०७९/८० को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमहरुको सूचना 2079-04-24 Closed !!!
प्रस्तावना ढाँचा 2079-04-24 Closed !!!
आवेदन ढाँचा 2079-04-24 Closed !!!
यस आ.व २०७९/८० को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमहरुको सूचना 2079-04-24 Closed !!!

प्रकाशनहरु

ब्रोसर
रैथाने बाली सम्बन्धी पुस्तक
प्राङ्गारीक खेती सम्बन्धी पुस्तक
प्रमुख बालीहरुको लाभलागत बिश्लेषण
कृषि ज्ञान केन्द्र, गोरखाको अनुदानग्राहीहरुको विवरण
साना सिँचाई कार्यविधि
फलफूल, तरकारी तथा नगदेबाली विरुवा नर्सरीश्रोतकेन्द्र स्थापना सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७
खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्रभुता सम्बन्धि ऐन, २०७५
जीवनाशक विषादी ऐन - २०४८
ब्रोसर
रैथाने बाली सम्बन्धी पुस्तक
प्राङ्गारीक खेती सम्बन्धी पुस्तक
प्रमुख बालीहरुको लाभलागत बिश्लेषण
रसायनिक मल निर्देशिका, २०७७
कृषि ज्ञान केन्द्र गोरखाको परिचय
कृषि ज्ञान केन्द्र गोरखाको परिचय
कोभिड १९ का कारण विदेशबाट फर्किएका तथा बेरोजगार युवाहरुका लागि लागत साझेदारीमा व्यावसायिक कृषि कार्यक्रम फारम
राष्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कारको फारम
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक) विकास कार्यक्रममा अनुदानका लागि आवेदन फाराम (नमूना)
रास्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार कार्यक्रमको लागि कृषकहरुले भर्ने आवेदन फारम
साना सिँचाई कार्यविधि
साना व्यावसायीक कृषि फर्म स्थापना
क्लष्टरमा रैथानेबाली उत्पादन मापदण्ड
Central Program
बाँझो जग्गामा व्यवसायिक खेति प्रवर्धन कार्यक्रम
आलु खेती प्रवर्धन कार्यक्रम
स्थानीय तहमा कृषि उपज बिक्रि केन्द्र, स्थापना
क्षेत्रफलका आधारमा तरकारी उत्पादनमा प्रोत्साहन